Stappenplan BPV 1
Ook bij de beroepspraktijkopdrachten ga je methodisch te werk. Je werkt in drie stappen:
1 oriënteren;
2 uitvoeren;
3 reflecteren.

Bij elke stap geven we je een aantal vragen die hierbij op weg helpen.

Stap 1 Oriënteren
— Wat weet je al van het onderwerp?
— Waar kun je informatie vinden over het onderwerp?
— Met welke richtlijnen en procedures heb je te maken?
— Aan welke eisen moet het eindproduct voldoen?
— Aan welke persoonlijke leerdoelen wil je werken?
— Wat wordt er van jou verwacht?
— Welke voorbereidingen moet je treffen?
— Hoe is je planning?
— Hoe pak je de uitvoering aan?
— Wie betrek je bij de uitvoering?
— Welke keuzes heb je gemaakt? Waarom?
— Controleren: weet je genoeg om te beginnen?

volgende pagina >>

    Traject Onderwijsassistent