Interview 1

Een interview is een gespreksvorm waarbij een persoon vragen aan een ander stelt met als doel het verkrijgen van informatie.

Voorbereiding
Begin pas met het afnemen van interviews als je zelf een duidelijk beeld hebt van het onderzoek. Bepaal wat je wilt weten en bedenk daar vragen bij. Die vragen zet je vervolgens in een logische volgorde per onderwerp bij elkaar. Je begint met gemakkelijke vragen en vragen die niet erg emotioneel liggen. Formuleer de vragen helder en concreet.

Vraagsoorten
Je kunt de volgende vragen onderscheiden:

Gesloten vragen hierop is maar een enkel antwoord mogelijk.
Open vragen hierop kan de geïnterviewde een uitgebreid antwoord formuleren.
Hoofdvragen hiermee begin je een nieuw onderwerp.
Doorvragen hiermee probeer je dieper op het antwoord in te gaan of probeer je het concreter te krijgen.
Indirecte vragen je brengt het antwoord via een omweg ter sprake, bijvoorbeeld als het erg gevoelig ligt.
Suggestieve vragen het antwoord wordt al gesuggereerd door de manier van vragen. Het zijn vragen die je dus moet vermijden.
Controlevragen hiermee controleer je of je het antwoord goed hebt begrepen.

volgende pagina >>

    Traject Onderwijsassistent