Opdracht 1 Discussie

Een discussie over een paar hete hangijzers: zitten blijven, huiswerk en prestatiegerichtheid.

Opdracht 2 Internetopdracht

Een opdracht om een artikel naar keuze te lezen over een opvoedingskwestie en daar een korte samenvatting van de te maken en je mening over te geven.


    Traject Onderwijsassistent

 

Links

Tijdschrift Pedagogiek
Sociaal Emotioneel
Opvoedadvies

 

Opdrachten

Opdracht 1
Opdracht 2