Opdracht 1 Werken als onderwijsassistent
In deze opdracht ga je je verdiepen over werken als onderwijsassistent in het primair onderwijs. Op het internet is veel informatie te vinden over de functie, wat die inhoudt en hoe je er een baan in vindt. De website die je bij deze opdracht gaat bekijken is een goed uitgangspunt hiervoor.

Opdracht 2 Beeld van een basisschool
Om een beeld te krijgen van een basisschool kun je een echte school binnenstappen, maar je kunt ook op internet verschillende scholen virtueel bezoeken. Dat doe je met deze opdracht. Je krijgt zo heel snel een beeld van een basisschool in Nederland en het verschil tussen de scholen. Je kunt je zo ook oriënteren op de soort school waar je zou willen werken. Je gaat bij deze opdracht één basisschool bekijken. Je mag er natuurlijk ook meer bekijken.

 

    Traject Onderwijsassistent

 

Links

Werken in het onderwijs
Algemeen bijzonder onderwijs
Openbaar onderwijs
Pluriform onderwijs

 

Opdrachten

Opdracht 1

Opdracht 2